Mondiacult

Światowa Konferencja UNESCO dotycząca Polityk Kulturalnych oraz Zrównoważonego Rozwoju: MONDIACULT 2022 (Meksyk, 28–30 września 2022) – fragmenty deklaracji końcowej, która jest jednym z kluczowych dokumentów, na jakich opiera się dzisiaj współpraca w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Fragmenty deklaracji końcowej

12
Wzywamy do wzmocnienia roli oraz dostosowania naszych polityk kulturalnych do wyzwań współczesności poprzez skuteczne wdrożenie odpowiednich konwencji i rekomendacji UNESCO w szczególności za sprawą zaangażowania do bardziej systematycznych działań partycypacyjnych bardziej zróżnicowanych interesariuszy – od uczestników krajowych i lokalnych przez instytucje kulturalne, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, sieci profesjonalistów i ekspertów, aż do zainteresowanych społeczności – by poprzez wymianę dobrych praktyk uruchomić ich transformacyjny potencjał.
14
Powtarzamy nasze wezwanie do ochrony dziedzictwa kulturowego, tak materialnego, jak i niematerialnego, a także swobodnej ekspresji, szczególnie w czasach kryzysu, który obejmuje ekstremalne zdarzenia klimatyczne i zagrożenia naturalne, oraz potępiamy działania wymierzone w kulturę w kontekście konfliktów zbrojnych, jak również wykorzystywanie infrastruktury kulturalnej oraz jej otoczenia dla celów militarnych, a także popieramy wysiłki mające na celu implementację norm i standardów prawa międzynarodowego.
15
Podkreślamy istotność wprowadzenie tematu dziedzictwa kulturowego i kreatywności do międzynarodowych dyskusji dotyczących zmian klimatu ze względu na ich wieloaspektowy wpływ na ochronę wszystkich form dziedzictwa kulturowego oraz uznanie roli kultury w działaniach na rzecz klimatu, w szczególności za sprawą tradycyjnych i miejscowych systemów przekonań.
18
Z pełną determinacją popieramy zrównoważony rozwój sektora kulturalnego i kreatywnego na rzecz wsparcia ekonomii sektora kreatywnego państw członkowskich poprzez skuteczne wdrożenie konwencji UNESCO z roku 2005 i rekomendacji z roku 1980; między innymi poprzez zagwarantowanie socjalnych i ekonomicznych praw artystów i pracowników sektora kultury, wsparcie ich mobilności oraz lepsze regulacje dotyczące platform cyfrowych i ich wykorzystanie w partycypacyjnych dialogu, a także wzywamy UNESCO do wsparcia krajów członkowskich w wykorzystaniu transformacji cyfrowej w sektorze kultury.

My, ministrowie kultury zgromadzeni w mieście Meksyku w tym krytycznym dla całego świata momencie, zobowiązujemy się do wzmacniania multilateralizmu, który uznaje kulturę za globalne dobro wspólne posiadające nieodłączną wartość zdolną do aktywacji i ciągłego pobudzania zrównoważonego rozwoju, i będąc świadomymi naszej pełnej odpowiedzialności, zwracamy się do UNESCO o podjęcie działań prowadzących do pospólnego wdrożenia poniższych kierunków strategicznych w oparciu o globalny i wyspecjalizowany mandat, jaki posiada ta organizacja w dziedzinie kultury, a także o jej następujące instrumenty prawne i programy:
19
Wzywamy Sekretarza Generalnego ONZ, by ten stanowczo doprowadził do umocowania pozycji kultury jako wspólnego dobra i by włączył ją jako cel sam w sobie do agendy rozwoju sięgającej poza graniczny rok 2030, a dla realizacji tego celu zwracamy się do Dyrektora Generalnego UNESCO z prośbą o zainicjowanie szerokich – obejmujących państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, środowiska naukowe i sektor prywatny – konsultacji na temat wieloaspektowego wpływu kultury jako dobra wspólnego na nasze społeczeństwa, jak również o wsparcie idei włączenia kultury jako tematu Szczytu ONZ ds. Przyszłości planowanego na rok 2024, powtarzając mandat założycielski UNESCO stanowiący, że organizacja ma „wywoływać pokój w umysłach mężczyzn i kobiet” za sprawą wzmacniania społecznej sprawiedliwości i gwarantowania ludzkiej godności.
︁ ︁
︁
Używamy cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Jak wyłączyć cookies?

Zamknij