Proponowane projekty

The Platform of NEWLY CREATED TRANGRESSIVE SOUNDS

Platforma do tworzenia warunków rozwoju i powstawania nowej muzyki oraz innych form sztuki, w których muzyka odgrywa kluczową rolę. W ramach projektu pisarze, filozofowie, psycholodzy i psychoterapeuci z różnych ośrodków, wspólnie przygotują libretto do opery na kolektywnie wybrany temat. Projekt obejmie wszystkie etapy kreowania dzieła, od prac nad librettem, skomponowaniu muzyki, stworzeniu scenografii, po doprowadzenie do premiery w i kolejnych wystawień w innych miastach i krajach.

Partnerem projektu będzie miasto Pesaro, niekwestionowany ekspert w dziedzinie sztuki operowej.

Projekt zostanie uzupełniony o komponenty badawcze, m. in. przybliżające procesy twórcze, badanie możliwości nowych sposobów eksponowania muzyki i łączenia jej z innymi dziedzinami sztuki.

Celem projektu jest pokazanie, że posługiwanie się kategoriami kultury niskiej i wysokiej, elitarnej lub masowej nie ma zastosowania dla współczesnej sztuki, która powinna być przede wszystkim inkluzywna, partycypacyjna i powinna być postrzegana jako globalne dobro publiczne.

OBSERWATORIUM KULTURY

Do głównych inicjatyw realizowanych w ramach projektu będą należały:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych oraz diagnostycznych,
  • prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie spotkań branżowych i konferencji.

Obserwatorium Kultury stworzy platformę dokumentującą dobre praktyki w obszarze programów, projektów i polityk kulturalnych realizowanych zarówno w Polsce, jak i na świecie i obejmujących wszystkie siedem kategorii kreatywnych reprezentowanych w Sieci.

Dodatkowo zadaniem obserwatorium będzie bieżące monitorowanie sektora kreatywnego w Bydgoszczy, ewaluacja realizowanych przez miasto projektów, obserwowanie obecnych trendów w kulturze i prognozowanie tendencji na kolejne lata.

Tworzone w ramach Obserwatorium Kultury raporty będą stanowiły repozytorium wiedzy także dla innych miast – członków sieci, będą zatem stanowiły realny i materialny wkład miast w rozwój sieci. Do ich tworzenia zapraszani będą eksperci z pozostałych miast sieci, tak aby możliwe było tworzenie treści o międzynarodowym, transferowalnym kontekście.

OD SMYKA DO SMYCZKA

Program powszechnej edukacji muzycznej skierowany do dzieci, wykorzystujący potencjał miejskich placówek oraz lokalnej sceny muzycznej.

W ramach programu objęte systematyczną edukacją muzyczną zostaną wszystkie przedszkolaki (poprzez zajęcia umuzykalniające oraz uczestnictwo dzieci w spotkaniach z muzyką na żywo). Powszechność i dostępność programu gwarantuje, że także dzieci z rodzin ubogich będą miały możliwość uczestniczenia w nim.

Pilotażowo w jednym z przedszkoli miejskich zrealizuje się program codziennego obcowania 3-latków z muzyką. W ramach projektu propagowane będą także postawy proekologiczne wśród najmłodszych dzięki tworzeniu orkiestr recyklingowych.

Podjęte zostaną także działania w zakresie promocji muzyki oraz twórczości ludowej z regionu poprzez program edukacji regionalnej dzieci realizowane przez dwa młodzieżowe zespoły ludowe.

W ramach edukacji muzycznej poza zajęciami stałymi w placówkach planuje się organizację międzynarodowych warsztatów muzycznych, także we współpracy z miastami muzyki oraz konferencję dla polskich szkół ASPNET na temat edukacji kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem roli muzyki jako jej integralnej części.

FUTURE OF MUSIC SHAPES NOW!

To program muzyczny i społeczny, tworzony w międzynarodowym składzie artystów, performerów oraz naukowców, którego celem jest stworzenie kulturowego wsparcia dla przemiany Bydgoszczy oraz podobnych jej ośrodków na całym świecie, z miast postindustrialnych w miasta ekologiczne.

Głównymi celami projektu są: stworzenie wieloaspektowego programu sprawiedliwej, ekologicznej i inkluzywnej transformacji, a także dalszy rozwój sektora muzycznego, aby wspierać i zwiększać międzynarodowy obieg artystów.

Podobnie jak wszystkie sektory kultury, sektor muzyczny musi dostosować się do zmian jakie przyniosły pandemia, konflikty zbrojne, kryzysy ekonomiczne i społeczne. Potrzebuje zmiany systemowej, która położy odpowiednie fundamenty pod bardziej zrównoważoną, sprawiedliwą i inkluzywną branżę muzyczną. Jednocześnie międzynarodowy wymiar twórczości artystycznej jest warunkiem dalszego rozwoju tego sektora.

W tym celu istnieje potrzeba nowych struktur, świadomości, kompetencji i programu motywacyjnego. FMSN wniesie niezbędną wiedzę poprzez przeprowadzenie programu badawczego, a także podniesie kompetencje i świadomość uczestników globalnego rynku muzycznego poprzez szkolenia i budowanie międzynarodowej społeczności wokół projektu. Finalnym rezultatem projektu ma być sprawiedliwa, spójna i oddolna dekarbonizację sektora muzyki bez strat dla międzynarodowej wymiany artystycznej i twórczej.

MOBILITY GOES FIRST!

Mobilność kulturowa oznacza wychodzenie poza własne ograniczenia: opuszczanie strefy komfortu (w której zmiany nie zachodzą) i podróżowanie w celu transformacji. A artyści, którzy podróżują, zabierając ze sobą swoje dzieła, mogą kompleksowo rozwijać wizję, która w przeciwnym razie byłaby ograniczona do ograniczonego środowiska lokalnego. Mobilność jest zatem osią wymiany kulturowej i jest warunkiem niezbędnym do jej rozwoju. Dlatego też w planach jest uruchomienie programu rezydencji artystycznych dedykowanych wszystkim kategoriom kreatywnym, w ramach których reprezentanci miast zrzeszonych w UCCN będą mogli tworzyć wspólnie w Pałacu Nowym w Ostromecku.

Jednocześnie ze względu na doświadczenie miasta w goszczeniu twórczyń z Ukrainy, istnieje potrzeba uruchomienia dodatkowego specjalnego program dla twórców i artystów z obszarów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą zajęcia indywidualne i grupowe z pracy z traumą wojenną, która dla wielu twórców i artystów stała się bezpośrednim powodem porzucenia procesu twórczego.

DRUMS FUSION / ROOTS / INCLUSION

Festiwal Drums Fusion realizowany od 2007 roku poświęcony jest perkusistom, którzy zazwyczaj pozostają schowani na tyłach sceny, pokazuje bogactwo ich dorobku i różnorodność stylistyczną. Drums Fusion to swoiste eksperymenty muzyczno-artystyczne, które pokazują, ile mocy i energii drzemie w perkusji oraz próba nawiązania na scenie muzycznego dialogu. Drums Fusion/Roots/Inclusion ma na celu sięgniecie do korzeni i zwrócenie uwagi na rdzenne tradycje bębniarskie.

Inspiracją jest dla Bydgoszczy projekt Voyage of the drum, realizowany przez Miasta Muzyki, z inicjatywy Kansas City. I zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie bęben jest może najbardziej międzykulturową formą ekspresji i niewątpliwym strażnikiem dziedzictwa.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną międzynarodowi gości, którzy w ramach konferencji i warsztatów podzielą się swoją wiedzą i wymienią doświadczeniami, a muzycy z różnych zakątków świata zaprezentują swoje muzyczne tradycje.

Bydgoszcz planuje stworzyć platformę dla lepszego zrozumienia wpływu bębnów na historię muzyki. Przede wszystkim jednak będzie to jeden z nielicznych projektów w kraju promujący racial equality.

Dodatkowym niezwykle istotnym komponentem projektu jest Dzień Inkuzywności. Festiwal jako pierwszy w Polsce i tej części Europy zdecydował się poświęcać równości cały programowy dzień, rzucając światło na sytuację artystek i profesjonalistek, osób na scenie i backstage’u, które, wbrew pozorom, wciąż pracują na swoje miejsce, widoczność i szacunek.

︁ ︁
︁
Używamy cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Jak wyłączyć cookies?

Zamknij